Zdravotní způsobilost

Každoročně je třeba uhradit členské příspěvky a odevzdat potvrzení od lékaře o schopnosti trénovat či závodit.
Tréninky:
Formulář pro zdravotní prohlídku 
 
Soustředění:
S novým rokem 2016 vešlo v platnost několik nařízení, které ukládají oddílům povinnost při cestě jeho členů na soustředění požadovat po rodičích následující (písemná) potvrzení:

1. Prohlášení o bezinfekčnosti, max 2 dny staré (může napsat rodič) zde
2. Souhlas rodičů s účastí dítěte na soustředění (napíše rodič)
3. Výpis/potvrzení o očkování dítěte (že má všechny očkování, která má mít dle svého očkovacího plánu - napíše ošetřující dětský lékař)
4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti (že může absolvovat sportovní akci, jakou je třeba atletické soustředění - napíše ošetřující dětský lékař)

Kdo nebude mít všechna zmíněná potvrzení riskuje, že nebude moci soustředění absolvovat!