Všeobecné informace. Přihlášky ke stažení 

Informace pro rodiče na školní rok 2020/21. Níže najdete přihlášky na školný rok 2020/21 podle věku, školy a sport dítěte. Členský příspěvek je třeba uhradit na účet spolku  ATLETIK RUDNÁ z.s. nejpozději do 15.10.2020. Prosím přihlášku vyplnit, podepsat a odeslat ofocenou zpět na e-mail: arprihlasky@seznam.cz                      

Je možně předat vyplněnou a podepsanou přihlášku osobně do rukou trenérů.

Prosím v záhlaví mailu napsat kód tréninkových skupin a nazev oddílu

Atletický oddíl Rudná - HDR8HDR10HDR10-12,  HDRS12+

Atletický oddíl Nučice- HDN8, HDN10, HDN10-12

Atletický oddíl Chýně-HDCH10-12

Pozor změna složení skupin v Rudné. Skupiny budou mix dívky a chlapce rozděleni podle věku.

Atleti a atletky ve věku 12 let a starší, které jsou zařazení do družstev Atletiku Rudná (viz seznam sportovců v menu družstva Atletik Rudná)   přihlášku na nový školný rok vyplňovat ne musí. Atleti v tohoto věku, které se do atletického oddílu už přihlásili, nejméně  rok trénovali a závodili pro Atletik Rudná, jsou řádné registrované v ČAS, jsou člení spolku Atletik Rudná po dobu 5 let a mají všechny benefity a závazky s členstvím spojené. Platba příspěvku aktivních atletů a atletek ve výši 2 900,- Kč pro kalendářní rok a je třeba uhradit do 15. Listopadu za rok následující na účet číslo: 107-2552200237 / 0100 Komerční banka . Zařazení atletů a atletek, které zatím byli ve skupin obecní atletické přípravy  do skupin atletické specializace se bude řešit dle rozhodnuti trenérské radě Atletiku Rudná na základě výsledků sportovce, jeho dispozice a předpoklad o budoucí vývoj. Rodiče budou informování o zařazení do skupin průběžně mailem. Odhlášení od členství v spolku respektive atletického oddílu je možně jen písemnou formu. Odhlášení ne znamená, že atlet může přestupovat volně do jiného klubu. Směrnice přestupu podle pravidel Českého atletického svazu najdete zde

Posudek o zdravotní způsobilost sportovce je třeba předložit každý rok.

Přihlášky na rok 2020/21

ATLETIKA

Atletický oddíl Rudná 

HDR8 hoší a dívky ve věku 7-8 let,  16-20 dětí , HDR10 hoší a dívky do 10 let  16-20 dětí, HDR10-12 hoší a dívky ve věku 10-12 let 16-18 dětí

AR_přihláška_Rudná_2020_21.pdf (1348648)

HDRS12+ dívky a hoší ve věku 12 let a satrší 12-16 dětí trenujici v Rudné, Chýně a v Praze na Strahově v zimní sezoně

AR_přihláška_Rudná_12-__2020_21 (1).pdf (724170)

Atletický oddíl Nučice 

HDN8 hoší a dívky ve věku 7- 8 let, 16-18 dětí, HDN10 hoší a dívky  8-10 let ,14-16 dětí, HDN12+ dívky a hoší 11-12 let a starší  12-14 dětí

AR_Přihláška_Nučice_2020_21.pdf (1220593)

Atletický oddíl Chýně

AR_Přihláška_Chýně_2020_21 (1).pdf (708562)

HDCH10-12  hoší a dívky 10-12 let a starší 12-14 dětí

*Přihlášky zasílají jen atlety a atletky ve věku do 12 let a  nové rekrutované atlety a atletky staršího věku
 

Rozhodující pro obsazeni skupin bude datum doručení přihlášky.

Vysvětlivky  kódu a počet děti  a trenér skupiny:

HDR8 hoší a dívky ve věku 7-8 let   16-20 dětí trenujici v Rudné trenér M. Pavlíček

HDR10 hoší a dívky ve věku  8-10 let     16-18 dětí trenujici v Rudné  trenér M. Pavlíček

HDR10-12-dívky a hoší ve věku 10-12 let 16-20 dětí trenujici v Rudné ZŠ trenér  K. Baldová

HDRS12+ - dívky a hoší ve věku 12 let a satrší 12-16 dětí trenujici v Rudné , specializace v jednotlivých disciplin  M. Donchev (sprint, skoky, překážky), Martin Nešvera (hody) 

HDN8 - dívky a hoší do 8 let  16-18 dětí trenujici v Nučic  trenér Jakub Žák

HDN10 -dívky a hoší do 10 let 14-16 dětí  trenujici v Nučic trenér Jakub Žák

HDN12+ - dívky a hoší ve věku 11-12 let a starší 12-14 dětí trenujici v Nučic , běhy, skoky, trenér Jakub Žák

HDCH10-12-dívky a hoší ve věku 10-12 let 16-20 dětí trenujici v Chýně ZŠ trenér K. Baldová

Personální obsazeni tréninkových skupin  se během roku může změnít.

ATLETIK RUDNÁ z.s. si vyhrazuje právo na změny rozvrhu.