Informace a přihlášky ke stažení 

Informace pro rodiče na školní rok 2018/19. Níže najdete přihlášky na školný rok 2018/19 podle věku, školy a sport dítěte. Platba příspěvků je třeba uhradit na účet spolku nejpozději do 15.10.2018. Prosím přihlášku vyplnit, podepsat a odeslat ofocenou zpět na e-mail: arprihlasky@seznam.cz                      

Je možně předat vyplněnou a podepsanou přihlášku osobně do rukou trenérů.

Prosím v záhlaví mailu napsat kód tréninkových skupin a nazev oddílu

Atletický oddíl Rudná - HR8DR8HR10DR10, HDR 10-12, HDRP 12+, HDRH 12+, HDRS 12+

Atletický oddíl Nučice- HN10DN10, HDN 12+

Atletický oddíl Brdičkova, Praha 13 -HDBR 12+

Atleti a atletky ve věku 12 let a starší, které jsou zařazení do družstev Atletiku Rudná   přihlášku na nový školný rok vyplňovat ne musí. Atleti v tohoto věku, které se do atletického oddílu už přihlásili,nejméně  rok trénovali a závodili pro Atletik Rudná, jsou řádné registrované v ČAS se stávají, člení spolku Atletik Rudná po dobu 5 let a mají všechny benefity a závazky s členstvím spojené. Platba příspěvku aktivních atletu ve výši 2850,- Kč pro kalendářní rok a je třeba uhradit do 15. Listopadu za rok následující na účet číslo: 107-2552200237 / 0100 Komerční banka . Zařazení atletů a atletek které zatím byli ve skupin obecní atletické přípravy  do skupin atletické specializace se bude řešit dle rozhodnuti trenérské radě Atletiku Rudná na základě výsledků sportovce, jeho dispozice a předpoklad o budoucí vývoj. Rodiče budou informování o zařazení do skupin průběžně mailem. Odhlášení od členství v spolku respektive atletického oddílu je možně jen písemnou formu. Odhlášení ne znamená, že atlet může přestupovat volně do jiného klubu. Směrnice přestupu podle pravidel Českého atletického svazu najdete na stránky svazu: atletika.cz

Vysvětlivky  kódu a počet děti  a trenér skupiny:

HDR8 hoší 7-8 let        16-20 dětí trenujici v Rudné trenér M. Pavlíček

HR10 hoší do 10 let     16-18 dětí trenujici v Rudné  trenér M. Pavlíček

DR10 dívky do 10 let    16-18 dětí  trenujici v Rudné  trenér M. Pavlíček

HDR 10-12-dívky a hoší ve věku 10-12 let 16-20 dětí 4-5 ročník ,trenujici v Rudné ZŠ trenér P. Svoboda

HDRP12+ - dívky a hoší ve věku 12 let a satrší 12-16 dětí trenujici v Rudné , překážky a sprint  trenér P. Svoboda

HDRH12+ - dívky a hoší ve věku 12 let a satrší 12-16 dětí trenujici v Rudné , hody a víceboj  trenér M. Nešvera

HDRS12+ - dívky a hoší ve věku 12 let a satrší 12-16 dětí trenujici v Rudné , skoky a překážky  trenér M. Donchev

HN10 -hoší do 10 let  14-16 dětí trenujici v Nučic  trenér A. Jordáková, J. Živný

DN10 -dívky do 10 let 14-16 dětí  trenujici v Nučic trenér A. Jordáková, J. Živný

HDN 12+ - dívky a hoší ve věku 12 let a satrší 12-16 dětí trenujici v Nučic , běhy, skoky, trenér A. Jordáková, J. Živný

HDBR 12+ - dívky a hoší ve věku 12 let a satrší 12-16 dětí trenujici na dráze V ZŠ Brdičkova, Praha 13 , Sprint skoky a překážky trenér M. Donchev

Zařazení sportovců do jednotlivých skupin a výjimky ve  věku jsou přípustně na základě rozhodnuti trenérské radě Atletiku Rudná.

ATLETIKA

Atletický oddíl Rudná 

HDR8 hoší 7-8 let  16-20 dětí , HR10 hoší do 10 let  16-18 dětí, DR10 dívky do 10 let   16-18 dětí

AR_přihláška_M_PAVLÍČEK_2018_19.pdf (1203548)

HDR 10-12-dívky a hoší ve věku 10-12 let 16-20 dětí 4-5 ročník  ZŠ 

AR_přihláška_Rudná_ 4_5_ 2018_19.pdf (1285348)

HDRP12+ - dívky a hoší ve věku 12 let a satrší 12-16 dětí trenujici v Rudné , překážky a sprint*

AR_Přihláška_Rudná_sprint_překážky_2018_19.pdf (1186147)

HDRH12+ - dívky a hoší ve věku 12 let a satrší 12-16 dětí trenujici v Rudné , hody a víceboj*

AR_Přihláška_Rudná_hody_víceboj_2018_19.pdf (1178124)

HDRS12+ - dívky a hoší ve věku 12 let a satrší 12-16 dětí trenujici v Rudné , skoky a překážky* 

AR_Přihláška_Rudná_skoky_překážky_2018_19.pdf (1187650)

Atletický oddíl Nučice 

H10 hoší do 10-11let  14-16 dětí

D10 dívky do 10-11 let 14-16 dětí  

HD12+ dívky a hoší od 12 let a starší  14-16 dětí 4-5 ročník  ZŠ a starší*

AR_Přihláška_Nučice_2018_19.pdf (1,1 MB)

 

*Přihlášky zasílají jen nové rekrutované atlety a atletky

Rozhodující pro obsazeni skupin bude datum doručení přihlášky.

Personální obsazeni tréninkových skupin:

Atletický oddíl Rudná 

HR8DR8HR10DR10, PhDr. Miroslav Pavlíček
HDR 10-12-Pavel Svoboda
HDRP 12+(sprint, překážky) - Pavel Svoboda
HDRH 12+(hody, viceboj)Martin Nešvera 
HDRS 12+(skoky, překážky) - Mgr. Miroslav Dončev, PhDr. Miroslav Pavlíček

Atletický oddíl Nučice 

H10D10, HD12+ – Ing. Jindřich Živný, Mgr. Adéla Jordaková
 
 

Personální obsazeni tréninkových skupin  se během roku může změnít.