Ke stažení

Informace pro rodiče na školní rok 2017/18. Níže najdete přihlášky na školný rok 2017/18 podle věku, školy a sport dítěte. Platba příspěvků je třeba uhradit na účet spolku nejpozději do 15.10.2017. Prosím přihlášku vyplnit, podepsat a odeslat ofocenou zpět na e-mail: arprihlasky@seznam.cz                      

Je možně předat vyplněnou a podepsanou přihlášku osobně do rukou trenérů. Další možnost je, že vyplněnou a podepsanou přihlášku předáte do kanceláře ZŠ Rudná a ZŠ Nučice.Prosím v záhlaví mailu napsat kód tréninkových skupin a nazev oddílu: 

Atletický oddíl Rudná - H8D8H10D10, HD12, HD14+

Atletický oddíl Nučice- H10D10, HD14+

Atleti ve věku 14 let* a starší, přihlášku na nový školný rok vyplňovat ne musí. Atleti v tohoto věku, které se do atletického oddílu už přihlásili, rok trénovali a závodili pro Atletik Rudná, jsou řádné registrované v ČAS se stávají, člení spolku Atletik Rudná po dobu 5 let a mají všechny benefity a závazky s členstvím spojené. Platba příspěvku aktivních atletu ve výši 2800,- Kč pro kalendářní rok a je třeba uhradit do 15. Prosince za rok následující. Odhlášení od členství v spolku respektive atletického oddílu je možně jen písemnou formu. Odhlášení ne znamená, že atlet může přestupovat volně do jiného klubu. Směrnice přestupu podle pravidel Českého atletického svazu najdete na stránky svazu-atletika.cz

*Výjimky ve věku sportovců jsou přípustně na základě rozhodnuti výboru spolku.

ATLETIKA

Kapacita tréninkových skupin je omezena takto:

Atletický oddíl Rudná 

AR_PŘIHLÁŠKA_ M_PAVLÍČEK_2017_18.pdf (301535)

H8 hoší do 8 let/min. 7 let/  14-16 dětí 

D8 dívky do 8 let/min. 7 let/  14-16  dětí

H10 hoší do 10 let  14-16 dětí

D10 dívky do 10 let 14-16 dětí  

AR_přihláška_Nešvera_ Rudná_HD12_HD14-_ 2017_18.pdf (293,5 kB)

HD12A - dívky a hoší do 12 let 14-16 dětí 4-5 ročník  ZŠ

HD12B -dívky a hoší do 12 let 14-16 dětí 4-5 ročník  ZŠ /tato skupina vznikne po naplnění skupiny HD12A /

AR_přihláška_ Donchev_Rudná_HD12_HD14-_ 2017_18.pdf (290,8 kB)

HD14+ dívky a hoší do 14 let a starší 14-16 dětí 6 ročník ZŠ a starší.

Atletický oddíl Nučice 

AR_přihláška_Nučice_Živný_ Jordáková_2017_18.pdf (260474)

H10 hoší do 10-11let  14-16 dětí

D10 dívky do 10-11 let 14-16 dětí  

HD12+ dívky a hoší od 12 let a starší  14-16 dětí 4-5 ročník  ZŠ a starší

 

Rozhodující pro obsazeni skupin bude datum doručení přihlášky.

 

Personální obsazeni tréninkových skupin:

Atletický oddíl Rudná 

H8D8H10D10, PhDr. Miroslav Pavlíček

HD12A,HD14+(vrhy, hody, viceboj)Martin Nešvera 
 

HD14+(skoky, sprint, překážky) - Mgr. Miroslav Dončev

 

Atletický oddíl Nučice 

H10D10, HD12+ – Ing. Jindřich Živný asistentka A. Jordaková

Personální obsazeni tréninkových skupin  se během roku může změnít.

IRSKÝ TANEC

AR_přihláška_Irský tanec_M_ Jordáková_2017_18.pdf (266999)

Kapacita tanečných skupin je omezena takto:

ART -12-14 dětí/dospělé 

Místo pořádaní kurzu ** - Lidový dům Nučice  

Vedoucí tanečného kurzu bude Markéta Jordaková (23)

Markéta Jordaková je členem taneční skupiny  Coiscéim  věnující se právě irskému tanci a stepu. Jakožto vystupující členku Markétu můžete vidět na nejrůznějších tanečních vystoupeních pro veřejnost po celé ČR ale i mimo ni. Pravidelně se také pod  lektorem Ronanem Morganem, TCRG účastní mezinárodních soutěží, které se konají po celé Evropě.

Taneční úspěchy:

Umístění na mezinárodních soutěžích v Budapešti, Římě, Mnichově, Salzburgu, Stuttgartu, Gdyni, Praze, Bratislavě, Vídni či Krakově.Toto léto měla jedinečnou příležitost vystupovat na velmi populárním Paleo Festivalu v Nyonu (Švýcarsko).

 

**Kurz se uskuteční za minimální účastí 8 zájemců.